Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 4&*7

was, toonde zich even verftoord over deeze woorden als over het gedrag van Labadie , en brak terftond alle gemeenfchap met hem af (*).

Deeze mislukte hem tot fchsnde ftrekkende aanflagen , en het klimmen der jaaren , bragt te wege, dat zijne voorheen aangenomene fchijnbaare ftrengheid van Zeden meer en meer in eene daadlijke veranderde. Zodanig verfcheen hij in deeze Gewesten. Zeeland vondt in hem een Moeitemaaker: hij kreeg veel gezags en invloeds. Men befchouwde als Wereldlingen , aan de tegenwoordig»' Eeuwe verflaafd, die hem van huichelaarij befchuldigden ; en als zo veele Heiligen de zodanigen, die hem volg den. De ioem der geleerde Vrouwen van ons Va derland, Anna Maria Schuurman , met het gi: der geestdrijverije befmet, liet zich door hem belee zen, en oordeelde, het beste deel gekoozen te heb ben met zich onder zijn geleide tebegeeven: zij wa reeds vrij oud, toen zij de zijde van deezen Dweepe koos, hem getrouw bleef, en tot zijnen dood in all zijne omzwervingen volgde. Deeze vermaarde Vrouw haalde de Prinfes Euzabeth , Dogter van den Keui

vors

Schoon Bayle berigt, dat hij voor de waarh i deezes gevals niet wil irjftaan , en de Heer Bkrnard, i zijne Republique des Lettres, 'tr aan fchijnt te twijfelen verzekert de Heer BaswaGJ , dat hij het van de Jongl vrouwe zelve hadt, welk^- hij het meer dan ééns hadt hoe ren vernaaien, en dat zij nimmer zonder afgrijzen van Mans valtche Devotie fpiak.

StaatsRegeering.

r

t

i B *

's

Sluiten