Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vr LYST der STUKKEN.

XXXIII. Extract uit de Refolutien van hun Ed. Gr. Mogenden ; inhoudende Rappo't tot fpoedige voorziening tegen alle openbiare bedryven van Oproerigheid , nevens de Publicatie zelve. In datis 22 en 23 February 1785. • . bl. 170

XXXIV. Extract uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland; behelzende Contra Aantekening van eenige Steden tegen de Nadere Aantekening vin Amfterdam, aangaande de zaak van Rot* terdam. In dato 23 February 1785.

bl. 176

XXXV. Missive en Refolutien van de Regeeringe van Heusden, raakende de Inactiviteit van het Officie Fiscaal, en geduurige afweezigheid van den Drosfaard. Ingeleverd ter Vergaderinge der Staaten van Holland. In dato 23 February 1785.

bl. ,82

XXXVI. Missive van de Staaten van Frieslaid aan den Erfïladhouder, raakende de Misfive van zyne Hoogheid, inhoudende Opening van deszelfs Gevoelens en Gedrag. In dato 25 February 1785. bl 201

XXXVII. Missive van den Erfftadhouder aan de Magittraat van Hattem, raakende de klagten over drie Schepenen. In dato 1 Maart I785. . . bl. 220

XXXVIII.

Sluiten