Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270 maart, ZAAKEN VAN 1785.

Heeren Gedeputeerden van de Steden , mitsfraders door den Heer A. W. van Palland tot Zuythem, ten dien einde ieder afzonderlyk voor ae Commisfie verfcheenen zynde , onderteekent in maniere als volgt:

D.Bentink tot Diepen- S. de Schepper

hem, Landdrost van G, D. Jordens'

Volienhove. D J. van Doorninck,

H.B.Gansneb,genaamt J. fVillem Tichler.

iengnagel tot Lut- Abr. Vestrinck

*™berg, M, Valencyn.

D. k. Voerst van Aver- P. D. van Helmenbergen. lngm J

D. van Hoeve tot Nien- F. IV. Stennekes

hms. Henr. Crans.

r' w' nf Everl°'J £•Thow' h Theusf/nci.

'Dcdem m de W' H- Wicherlink.

Rollecate. H. W. Ravejlzyn.

AlsGecommitteer- Als Gecomrnitteer-

den van de Hee- den van de Steden

renvandeRid- Deventer, Cam-

. „r „ „ pen en Zwol.

A. W. B. v. Pallandt, Voor my zelfs.

Hebbende de Heer M. Valencyn Gedeputeerde wegens de Stad Campen by indispofitie abgrit zynde, deeze Acfe in prefentie van den Heer de Mist Secretaris der voornoemde Stad ten zynen Huize onderteekend. Voorts heef? de Heer van Lynden zoo aan de Gedeputeerden van de Ridderfchap, als aan die van de Steden , en den Heer van Palland, na dat de Acte van Compromis geteekend was , geproponeert, of niet geneegen zouden zyn, om de quïstieufe zaak by middel van Accommodement

j ui1,' en of ze uit haar ze've het een of andet' hadden voor te Reilen, het geen als een middel van Accommodement zoude konnen worden voorgedraagen, en ten dien einde daar van

op

Sluiten