Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 maart, ZAAKEN VAN ,7gj.

Compromis, door hunne Hooge PrincÏBaalen waren geauthorifeert, en dat zy£r2evr R£ lutien (.n geval de Ridderfchap hetAccotu, dement onverhoopt mogt declineren ƒ zTuden

dTvan u7eVhthebbhnde de Hfer Gecommïee" de van Utrecht, reeds ten tyde, dat het Com. prorrns aan hun Ed. Mog. werd opgedraag verklaard , dat zyn Hoog Welgebogen bjde Refolutie der Heeren Staaten van ürrecht van denj September i784 in het generaal «com.

GeSu^f? « verefinSJdrf

Oelchil en , tusfchen de Leden der Provinc.ale R.geenng van Overysfel, om die re e meend hadj geene ^ au.h jf " ^

zig m itaat te bevinden , de gedaarre delatie re konnen accepteeren , het' geen§ doo^ do" ,ge Cc .mmnteerflen op dezelve wyze beSréS S& " Sefef0lVeert het Compromis ^ te De Gedeputeerden van de Ridderfchan hier. na binnen gekomen zynde, overhadden aan de Commisfie, een Ex i,it L o r , der H H #m a! aA- 1 de Rtfoiutien

iets wisten uit Ve denke, ™ Rl lde/fchaP ™g men befluit af e gaan ? dan de" 0^° ^T'

gelyk hebbende verklaard, vervolgde de Heer

var?

Sluiten