Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 343

Edele Mogende Heeren. Be veelei wy U Edele Mog. in Goaés heilige beicher. ming.

(Ter zyde ftond) (Onder ftond)

Ge fchreeven Uwer Ed. Mug. goede te Utrecht den Vrienden. ioDec. 17K4.

De extraordinarisGe(Defupfcriptiewas) commitreerden uit de refpective hooge Edele Mog. Heeren Bondgenooten ter vereffening van de De Gedeputeerde verfchillen in de Provan de Staaren vincie van Overysvan Overysfel. fel.

Te « (Wasgeparapheert) Campen.

J. E. VAN LYNDEN, Vt.

(Lager ftond) Ter Ordonnantie van dezelve. (Was get.)

E.D. WERDENIER.

Amanner.fis.

D. a. Copie-Mhfive van de Heeren

extraordinarii Gecommitteerden ter vereffening der Staatsge/chilien in 0<>erysfel, in dato 10 December 1784.

EDELE MOGENDE H: ERKN,

Heeden morgen in deeze onze eerfte byeenkomst alhier geleezen hebbende U Edele Mog. M-.sfive, gefchreeven Y 4 bin-

Sluiten