Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34<S biaart, ZAAKEN VAN

Wei-Edele Haag Achtb. Heeren, beveelen wy U Wei-Edele Hoog Aclttb. in Godes heilige befcherming.

(Terzydeftond) Uwer Wel-Ed. Hoog Agtbaar egoede VrienGefchreeven te dm. Uirecht den 10

Decemb, 1704. De ex'raordinaris Gecommitteerden uit (De fupfcriptie was) de refpective hooge Bondgenooten ter Wei-Edele Hoog vereffening van de Achtb. Heeren, verfchillen in de Provincie van OveiysBurgemeefte- fel. ren , Schepenen en Raadèn ( Was geparapheert) der Steden Deventer, Cam- J. E. V.LÏNDEKjVt.

pen en Zwolle. (Onder ftond)

Te Ter Ordonnantie

Campen. van dezelve.

(Was get.)

E. d. WERDENIER.

Amanuenfis.

Sluiten