Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. S chriftuur. 57

woorden van Paulus fpottender wyze op, als of hy wilde zeggen, — Is hy een Hoogepriefler, dat zoude ik nimmer uit zyne handelwyze hebbe opgemaakt; want hy handelt als een dwaaze, en niet als een Hoogepriefler en rechtvaerdig Rechter ; — dus zyn deze woorden gemakkelyk overeentebrengen met de belofte van Christus, om altyd met zyne Apoftelen te zyn , wanneer zy zelfs voor de Overheden zouden geroepen worden ; want Paulus doet, door de ingeeving des H. Geest, hier eene waare voorzegging, en verdeedigt met het hoogfle recht, door dezelve, zyne voorhanden zynde zaak. —

V. Hoe kan men eenige zekerheid bekomen , dat de H. S. S. zo van God zyn ingegeeven, en ons, uit dien hoofde, tot geloof en gehoorzaamheid verpligten?

A. I. Die inwendige Ziels-overreeding, waar door de geloovigen zich ten volle verzekert kunnen houden , van de waarheid en Goddelykheid der H. S. S., moet aan den H. Geest worden toegekent, naardien het eeneGeloofs overreeding is, die van niemand D 5 af-

Sluiten