Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur. 113 Waarheid, hy zal u in alle waarheid leiden.

fi. Zo de Geeft in dingen, die natuurlyk zyn, de waarheid gefpaard, en alleen naar den uiterlyke fchyn, en dwaalende meening des Volks heeft gefproken, dan heeft God, die Jef. 65: vs 16. de God der Waarheid genaamt wordt, geloogen, —anders de zaaken in zyn Woord voorgefteld , a's dezelven zich aan zyn verftand opdoen, — zich zeiven verlochent, —en dus iets gedaan, dat onmogelyk is, volgens Tit. 1: vs 2. 2 Tim. 2: vs 13. — hoe veele ongerymtheden!

v. Zo die Helling doorgaat, kan deH S. onmogelyk een onfeilbaarc regel en beginfel van ons Geloof blyven: -— maar, het Geloof wordt verandert in een wysgeerige weetenfchap, volgens welken wy de H. S. S., naar het gezag en gevoelen der Wysgeeren, mogen uitleggen.—

V. Is de H S., in al het geene dezelve ons voorfteld, zich zei ven altyd gelyk, zo, dat 'er nergens eenige tegenftrydigheden in gevonden worden ?

H A.

Sluiten