Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 maart, ZAAKEN VAN 178* •

Vergaderinge van deeze Provincie , by en door kragt deezes te geeven de nodige qualificatie, om , naamems deeze S«ad, met concurrentie van de Steden Deventer en Campen , beneevens den Heere Droste van Ysfelmuiden , het verfchil , fubfifteerende tusfchen de meerderheid van de Ridderfchap en de drie Steden, beneevens den Heere Droste van Ysfelmuiden , over het point van overftemminge ter Staats-Vergaderinge van deeze Provincie, aan de finaale decifie en uitfpraake van de zes Heeren Gecommitteerriens uit de Hooge Bondgenooten , thans al nog te Campen by den anderen vergaderd , te compromitteeren , met verleening van de daar toe noodige magt aan dezelve, en met ook qualificatie op dee* zer Stads Gecommitteerden voormeld, om ten dien fine, Acle van Compromis in forma , zoo nodig te teekenen en af te geeven , onder protest echter van deeze haare fubmitfie niet te willen hebben getrokken tot eenige conRquentie , of zig daar door onder "eenige verpligting voor het vervolg te willen leggen , om haare welhergebragte Rechten en Privilegiën aan iemands Uiifpraak 'te onderwerpen, maar zig ten allen tyde te referveeren , om in gevalle eenige van dezelven mogten worden geconrefteerd, daar omtrent dat mainlien te reclameeren, het welk haar, volgens de gronden van de Unie, niet verweigert zal mogen worden.

Zonder argelist en in kennisfe der waarheid , deezer gegeeven onder deezer Stads Zeegel en Subfcriptie eener onzer Stads Secretarisfen binnen Zwolle den 18 January 1785- N (L. S.) (Was get.)

h. a. tübias, Seciet.

P.

Sluiten