Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia8 maart, ZAAKEN VAN 1785.:

de opgemelde Zoon van de if<iJe Ondertekenaresfe vaii dit Request. De 21de Broeder van de Heer Vroed-, fchap J. A. Martens. De 22de een Dame , die men het toègeeven kan. De ^fte een Heer , die zeker in deezen om het mislukte interinement van Cet.de , van zyn Vader Justus de Vry , mogelvk op dit pas niet zal gedagt hebben. De 24de, 25de en aüde zyn Lieden , die door deeze hunne Ondertekening zich voor het eerst als onverfchilligen doen kennen, en die zeer in de blaakende gunst van de Familie van de Heer Vroedfchap Voet daan. De 27de Ontvanger van het anderdeel dezer Provincie, en Commisfaris tot den Ontvangst van de Gemeene Middelen op de Wynen, Gedacht, enz. De sBde al weder een Kleinzoon van den Burgemeeder Verbeek. De 29de de Moeaer van den Advocaat Schut, een onvergenoegd Officier van de Burgery. De 30de Solliciteur-Militair, Oom moetende zeggen tegen den 18de Ondertekenaar, en mede tot de Onvergenoegde Burger-Officieren behoorende. De 31de en 32de Oom en Tante van de Hoeren Vroedfchappen Verfchoor en van der Muelen. De 33de Broeder van den Heer Vroedfchap van der Muelen , ea Neef van de Heer Vroedfchap Verfchoor. De 34de een ftokoude Dame. De 35 de Broeder zeggende tegen de Bürgemeeder Verbeek. De 36de Moeder van een onvergenoegd Officier van de "Burgery. De 37 de, 38de en 39de de Moeder en twee Zusters van de Huisvrouw van den Heer Vroe.-'fchap van der Muelen , die mede in beraad heeft gedaan zyne Demisfie te magen. De 40de een Kaarsfemaker. De 41de deeze Weduwe zal zeker niet om haaren overledenen Man gedagt hebben, en hoe veele Burgers hem gevoelig herdenken en zich als nog beklagen. De 42de de Zoon van den bekenden Velleplooter Dirk van Weede. De 43de een oude Tante van den Heer Vroedfchap J. A. Martens en Voet. De 44de al mede een oude ongehuwde Juffrouw. De 45de een Zoon van den Heer Vroedfchap Bronkhorst. De 46de een Zeepzieder, en Broeder vari den opgenoemden Kaarsfemaker, al mede een onvergenoegd Officier der Burgery. De 47de een Notaris en

Ge<

Sluiten