Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS<5 april, ZAAKEN VAN 1785.

als op de naam van Burgers en Inwoonders der Stad Arnhem zoude geprefenteert zyn , geen part of deel te nebben. , ,

Dat wel aan de Supplianten is voorgekomen , dat door dat Request de Rechten en Privilegiën zouden vermeerderd worden.

Dat echter nooit aan de Supplianten zulks is gebleeken, veel min waar in die zoo gewilde en opgefmukte Rechten en Privilegiën zouden beftaan. ,

Daar en boven zoo zyn 'er geen Rechten of Privilegiën verdonkert of verlooren.

'Dat zy Supplianten zeer wel begrypen en zien , dat al die praatjes zoo van Rechten en Priv'legien nergens anders toe geinventeert zyn, dan om den eenvoudige tegens zyne Overigheid op te rokken, en tot machines voor eigen belang zoeken te gebruikeH.

Dat zy Supplianten vermeenen , dat de tegenswoordig zynde Regeering, zoo en als dezelve is, moet biyven en gemaintineert worden , om dat dezelve is beeedigt, zoo door Ridderfchap als door Steden, ja zelfs door de Gemeentens der Steden , namens den Burger«and, zoo als U Ed. Mog. ten vollen bekend is, en aan wie (als 't beste daar over kunnende oordeelen,) zy Supplianten het zelve dus gerustelyk overlaacen.

Dat zy Supplianten ondertusfehen niet gaarne onder fufpicie zouden zyn , van tegens 't Bezwoore Regeerings-Reglement aangewerkt te hebben.

Dat zy Supplianten integendeel niets vuunger verlangen , dan by de tegenswoordige Regeenng gemaintineert te worden , als zeer vreezende voor verande-

r'"want Ed. Mog. Heeren, indien die geene welke zo hevig na verandering haaken , de overhand kreegen, dan zoude het 'er allerdroevigst met ons lieve Vaderland uit zien , gelyk daar van reeds de levendige en ros verfche voorbeelden voorhanden zyn.

Dat 't vooraeeven by 't Request , als of het Volk »t zoo zoude willen, zeer abuüef ii, zal U Ed. Mog.

^Zoo^U^Êd. Mog. gelieven te Attendeeren. Dat wy Supplianten insgelyks mede hooren onder 't Volk.

Sluiten