Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. i786. 105

en de Vergadering daar op te dienen van hunne confideratien en advis. Acliim den 4'Juny 1785.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van de Staaten.

(Was get.)

c. clotterbooüe»

Lager ftond geappoftilleert,

Zy deeze Requeste gefteld in handen van den Advocaat Fiscaal Luyken, om hun Ed. Mog. daar op te dienen van zyne confideratien en bericht.

Aétum den ö }uny 1784.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raa» den;

(Was get.)

a. j. royer.

G 5 Mog

Sluiten