Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1786. 131

Inmiddels hielden de bovengemelde agt Perfonen niet op met vloeken en fchreeuwen, laat die donderfe Patriotten ofStaatsluiden maar van de Kamer komen 1 "Wy zullen hier blyven, al was het een geheele nagt: Terwyl zy zig eindelyk in zoo verre emancipeerden , dat zy met geweld de Recgt-Kamer indrongen, en dat onaangezien de Schout Ary Hoogwerf gewaarfchuuwt hadde , dat zy voorzigtig moeften wezen om zyne Kamer geene molesten aan te doen, zy niet te min goed vonden , om den bovengemelden Hendrik Nieuwland met geweld van de Kamer te liepen , en denzelve , even als Cornelis de Rooy , welke beide gewillig waren geweest om te exerceeren , zeer te mishandelen, gelyk ook by die zelve gelegenheid den Schout de pyp door Barend Hoogwerf is uit den mond geftooten , den Schepen Hendrik van der Ban, door Symon Plasje is geflagen, en Maarten Vermeer door denzelven gedwongen is geworden , om te zeggen, dat hy Prinsgezind was.

Op dat tydftip den Schout zig van daar geretireerd hebbende , en naar den Briel gegaan 2ynde, zoo is dan ook het gebeurde van dien dag hier mede gecindigt, dat W. E. Poldervaart , na bekome permisfie van den Schepen Bleyenburg, en Leendert van den Berg i welke de eenige van het Geregt en de Officieren geweest' zyn, die na het vertrek van den Schout op de Recht-Kamer gebleven waren , met het Volk aldaar is gekomen, zig in de Stoel van den Schout geplaast, en voorts uit gekheid Wateringen hefteed heeft, gelyk die dan ook quafi door Ary Hoogwerf aangenomen wierden om zes ftuivers de Roede.

Of fchoon nu de bovengemelde Ary?en Barend Hoogwerf, ingevolge het hier voréh gadetailleerde, zig niet weinig hadden gedistingueert onder die geenen, welke in de Ambagtsheerlykheid het Nieuwland by bovengemelde gelegen, heid de belhamels geweest waren, zoo wierd de

I a On-

Sluiten