Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï$% feh. ZAAKEN VAN ,78«5;

Als mede ontfangen een Misfive van de Raaden des Furftendoms Gelre en Graaffchaps Zutphen gefchreeven te Arnhem den 25 der voorleede maand , accufeerende de receptie van hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 18 te vooren, over het gebeurde ter Generaliteit, omtrent het Ampt van Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal van Braband, hier na volgende.

Edele Mogende Heeren , byzondere goede Vrienden , Nr.buuren en Bondgenooten.

Wy hebben wel ontfangen en in afweezen der Heeren Staaten deezer Provincie, volgens de ordre der Regeeringe , geopent ü Ed. Mog. Misfive, gefchreeven in 's Hage den 21 deezer, aan welgedagte Heeren Staaten geaddresfèert , waar by ü Ed. Mog. teffens met byvoeginge van U Ed. Mog. Refolutie van den 18 daar bevrorens aan hoogstdezelve gelieven kennis te geeven van het gebeurde ter Vergaderinge van hun Hoog Mog. op het fubjecT; der begeeving van het Ampt van Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal van Braband , aan den Advocaat Witre Tullingh, en van het daar tegens door U Ed. Mog, gedaane Protest.

Wy hebben volgens de geftabilieerde ordre alhier van voorfz. ü" Ed. Mog. Misfive en By. laage aanftonds Copyen doen formeeren en aan de refpeélive Quartieren deezer Provincie gezonden, en zullen niet nalaaten by de eerstkomende Vergadering van welgedagte Heeren Staaten dezelve ter deliberatie van haar Ed. Mog. te brengen, waar van wy de eer hebben U Ed. Mog. by deeze kennisfe te geeven;

Terwyl wy wyders deeze eindigende God bidden,

; " ' Xfe

Sluiten