Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24o FEB. ZAAKEN VAN

de gearresteerde Refolutien ter executie te laa. ten leegen, en behoorlyk effect forteeren; mitseaders om zig daar meede niet te moeien, veel aain daar tegen eenig empechement te veroorzaaken, direételyk of indiredtelyk.

Wv vermeenen voor het tegenwoordige aan de intentie van U Edele Groot Mogende te hebben voldaan , en zullen dus deze onze confideratien en advis eindigen , in het vertrouwen dat ü Edele Groot Mogende door eene Ipoedige dispofitie aan ons de geleegenheid zullen verfchaffen om deeze gewigtige zaak te volvoeren, en een einde te maaken aan onze Commislié welke door deeze nieuwe hindernisfen alleen thans wordt opgehouden*

Hier meede,

Edele Groot Mogende Heeren! zullen wy Godt Almachtig bidden, U Edele Groot Mogende te houden in zyne heilige befcherming, en hoogstderzelver deliberatien te willen zegenen. Uefchreeven in Rotterdam den 23 February 178Ö.

(Onder ftond)

Uwer Edele Groot Mog. Dienstwilligen.

©e Gecommitteerden van de Staaten van Holland en Westvnesland te Rotterdam.

(Laager Hond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was get )

RUDOLFF BAEI.DE.

Loco Secr.

XXIIL

Sluiten