Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;6 ApRno ZAAKEN VAN i?86.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar,Munnikendam en Purmerende , hebben tegen de voorfz. Protesten en Aanteekenirfgen zoodanig Contra-Protest en Contra-Aanteekening gerelerveerd- als geoordeeld zal worden te behooren.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

LX Misfive van Gedeputeerden Staaten van Utrecht aan de Staaten van Holland, tot eclatante fatisfathe wegens een periode in No. 45. van de zoogenaamde Opregte Nederlandfche Courant, by D. Schuurman te Amlterdam uitgegeeven, van 15 April. Ingebragt den 20 April 1786.

Ontfangen een Misfive van de Gedeputeerden van de Staaten 's Lands van Utrecht, gelchreeven te

Alarerlm?va8n ,5 ^$L**%£

leTw^." (ïïe Heeen S aaS Provfncie eeTe éclatante en aan de hefie geëventeedigde SSSéS verzoeken, breeder in de volgende M.slive gedetailleert. ^

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en °dat de vootfz. Misfive zal worden geéxamt'T,n' .5. Heeren van de Ridderfchap en verdere SeM^^mZ Gecommitteerden tot het groot

Sluiten