Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

262 may, ZAAKEN VAN 1780.

om de als toen gepleegde te te maaken, en de Koets violentie te beletten? is doen gevolgd.

8.

Hoedanig de gemelde Weet niet wat de drie M-mfchappen daar aan heb- overige Manfchappen van ben voldaan? zyn post hebben gedaan

terwyl hy de Poort is doorgereeden, doch denkt dat zy het Volk hebben gekeerr.

Wat hy gehoord heeft Heeft niets gezien of gedat door de Heeren in de hoort door het gedruis van gemelde Koets zittende is de Paarden en het Volk. geroepen ? i io.

Of niet gezien heeft dat Zegt ja, en dat het geis aangemoedigd om door daan heeft zoodanig zulks de Poort te ryden en ruim- gezien heefr. te te maaken?

II.

Wat gedaan beeft toen Heeft gezien dat de Geweder door de Poort op vangen was gevat en heeft het Binnenhof is gekomen? ruimte helpen maaken om in de Hoofdwagt te brengen , waar na op zyn post is te rug gekeert tot dat ordre is gekomen om af te trekken.

Op den 18 Maart 1786, pr<zfent ah vooren, is ondervraagt Frederik Rietvelt.

Art. 1.

Te vraagen zyn quanten ?

a.

Antwoorden.

Ruiter onder de Compagnie van den Ritmeefter Roufe.

Aan

Sluiten