Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£66 may, ZAAKEN VAN

1786,

78.£>.

10.

Op den 18 Afaw* 1786, prcefent als vooren , ge» hoord Hein Schapers. Antwoorden.

Art. 1.

Ruiter in de Compagnie van den Ritmeefter 2, Loos. Aan

zonder iets verder te doen tot dat de Gevangen is opgebragt.

De Paarden wierden te rug gehouden , en doen de Koets is doorgereeden en de Caporaal roet een Ruiter door de Poort is gefchoten, is hy met de Ruiter naast hem iïaande, tot adfiftentie by de Hoofd wagt geroepen.

Vervald.

ütf.

Heeft gezien dat een der Heeren zyn Hooft uit de Koets ftak toen de Paarden wierden vastgehouden, aan de zyde daar hy ftond, dog heeft niets hooren roepen nog begreepen dat iets wees en heeft ook geen Hand of Arm gezien.

Zegt geen een Mensch gezien te hebben die hem aanmoedigde om door te fchieten.

Sluiten