Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>8f Jüny, ZAAKEN VAN 1786".

CII. Refolutie van hun Ed. Gr. Mog. tot nader Ordre aan het Hof en den Haag, mitsgaders aan den Procureur Generaal van den Hove, en den Bailliuw van den Haage, omtrend de Leuzen van Parthyfchap of Oproer. In dato 28 Juny 178Ó.

Omfangen een Misfive van de Heeren Gecommitteerde Raden , gefchreeven alhier in den Hage den 26 deezer, concerneerende hun Ed. Gr. Mog. Publicatie van den 33 Febr. deezes Jaars , nopens de huiverigheid van zommige Officieren dienaangaande ; en daar by in confideratie geevende eene nadere aanfchryving, tot des te meerdere gerustheid van de refpective Officieren en Jufticieren, aan welken de executie der voorfz. Publicatie is gedemandeerd , en tot finaale aflnyding van alle exceptien en uitvlugten;

Waar op gedelibereerd zynde is goedgevonden en verfiaan, dat aan Praefident en Raden van den Hove, mitsgaders aan Bailliuw en Schepenen van 's Gravenhage , van wegens hun Ed. Gr. Mog. by Misfive zal worden te kennen gegeeven hoogstderzelver ongenoegen over de flapheid , met welke door hun • de hand aan de executie van de voorgemelde hun Ed. Gr. Mog. Publicatie van 23 Febr. deezes Jaars tot hier toe is gehouden , met nader last aan het Hof en den Haage voornoemd , om de Ordres , in de voorfz. Publicatie vervat, ten aller ernftigften te obferveeren en doen obferveeren; en dat voorts , tot wegneming van alle exceptien en uitvlugten, die eenige huiverigheid in de executie van de, voorfz. Publicatie zouden mogen over. laaten , aan voorfz. Hove en den Haage , tot rigtige obfervantie zal worden aangefchreven, dat tot de door hun Ed, Gr. Mog. verbodene Leuzen van Parthyfchap, overeenkomfhg hun Ed. Gr. Mog. gedeclareerde wil en intentie , wel degelyk mede behooren alle Orange gecouleurde Doeken. Daslën, Hals- en Borst-Cieraaden,

Ho=

Sluiten