Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aJ&jb • 'Y' •' ' S - T ' 3

■ b3 ttvJ. nat aania^oUov ;o: nsb.'

is nsb nsv s'UiIobiï .-oM'lCOïtl ■ 3 vxst AÏLB DE stokken, welke in

^tfir' vyr^fe^D'ER ti.OSTE DEEL

m*\ nnA , - Mij'. •'.')"*

geplaatst zyn.

fl 5fl» • I ' '

CLXXX. Provisioneele Refolutie op de-ge» ftelde Ordres tot onflag der Militie uit de gehoorzaamheid aan den CapiteinGeneraal eu-aridere vdorzien'ingen daar ' 'by'gedaan, enz, In dato 22 Septemb.

1780. ' 1 ; .; rrj bl. 1

CLXXXI. Resolutie van hun Ed. Gr. Mog„ ' tot vernietiging .van het Gofps CentSuisfes ^ en Gecommitteerde Raaderl op het- dedommagement der dienende Officieren en gemeenen in het zelve te ■ advifeeren. In dato 22 Sept. bl. 4

GLXXXII. Placaatfn van de Staat-en vari Friesland, behelzende verbod der Exercitie- Genootfchappen en het' tfcelcenen van Reguesten , nevens de lyst der Stemmen , daar over, uitgebragt. Irl dato 25 Sept. 1786. . bl. 5

CLXXXIII. PvESCRiPTiE van de Staaten vari Gelderland op. hun Edele Groot Mog. Misfive van den 11 deezer, op het adres wegens de Steden Hattem eri Ëlburg. In dato 25 Sept.1700. bl. 15

; " GLXXXlVi

Sluiten