Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vin LYST der STUKKEN.

trouw en eerbied :voor Hun Edu_ Groot Mogèhde ; met betuiging van Hun Edele;. Groot Mogende ;gevoelig> beid en genoegen over der Requeltranten Verklaaring, Jn.dato a November • *.t ■ bl. 222

CCXI. Requesi.: van een groot, aantal Bur* gers en Inwoonders van- Alkmaar, ten i aanzien van Zyn Hoogheids antwoord op Hun Edele Groot Mogende Misfive van 22 September, met een declaratoir nopens hunne gevoelens van trouw en eerbied voor Hun Edele Groot Mogende ; met betuiging van Hun Edele Groot Mogende gevoeligheid en genoegen over der Requeftranten verklaring. In dato 2 Nov. *7|& • bl. 130

CCXII. Addres van Burgemeesteren 3 'Scheepenen en Raaden , nevens de groote meerderheid der gezwoore Gemeenten en gevlugte Burgeryen van Hattem en Elburg, om Hun Edele Groot Mog. befcherming in hunnen nood en verder dreigend gevaar. In dato 2 Novèmber 1786 bl. 236

CCXIII. Adres van een groot getal Burgers en In woon ders van Amper dam , aan de Staaten van Holland en IVestwiesland, om hulp aan de Ingezetenen van Hattem en Elburg. In dato 6 No« vember \fZ6. . . bl. 285 " GCXIV.

Sluiten