Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN. v

declareerde fentimenten voor Hun Ed. Gr. Mog. In dato 5 Dec. 1786. bl. 90

CCXLI. Adres van 16257 Burgers en Ingezetenen van Amfterdam en Jurisdictie van dien, met een declaratoir hunner dankbare gevoelens voor Hun Edele Groot Mog. , met betuiging van Hun Edele Groot Mog. gevoeligheid en genoegen over der Requeftranten verklaring. In dato 7 Dec. 1786. . bl. 95

CCXL1I. Resolutie van Hun Ed. Gr. Mog. op de Requeste van 24*2 Burgers en Inwoonders van Amfterdam, Èoskoop, Buikfloot en Hoog-Carfpel; met een declaratoir hunner gevoelens voor Hun Ed. Gr. Mog.; met betuiging van Hun Ed.. Gr. Mog. gevoeligheid en genoegen over der Supplianten verklaaring. In dato 7 Dec. 1786. . . bl. 104

CCXLIII. Addres van de Heere van Yssëlmóiden toT Paarlo , aan de Staaten van Oterysfel, raakende de wyze en voorwaarde van medewerkinge tot verbeteringe van het Provinciaal Regeerings-Reglement. In dato 7 December 178Ó. . . . bl. 110

CCXLIV. Resolutie van Hun Ed. Gr. Mog. tot een Misfi ve aan de Staaten van Utrecht en de Regeering der Stad Utrecht, omtrent het accepteeren der Mediatie; als mede aan de Stad Wyck te Buurftede; tot een Exhortatoire Mislive aan deStaa* 3, ten

Sluiten