Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 1786. 169

begreepen, dat ook geene gelegenheid konde, of mogt worden gegeeven, waar door het effecT: van dezelve elufoir zoude kuniun worden gemaakt.

De Heeren Gedeputeerden derStad Hoorn, hebben geïnhaleerd Hun Declaratoir op de Refolutien van den ai April laastleeden en den 14 dezer gedaan.'

De Heeren Gedeputeerden der Stad Enkhuizen hebben de voorfz. conclufie aangezien.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Dordrecht , Haarlem , Leyden , Gouda Schoonhoven , Alkmaar , Monnikendam en Purmerende hebben tegen voorfz. Aanteekepingen zodanig Contra - Aanteekening gere- '* ferveert, als geoordeejt zal worden te behooren.

Woensdag den 20 December 1786.

I«gevolgen en op den voet van Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 14 dezer , waarby den 19 dezer is geperfifteert , geprocedeert zynde tot net formeeren op heeden van een Nominatie tot vervulling van de vacante Schepensplaats te Rotterdam, door het affterven van A. J. Verftolk, Heer van Soelen en Aldenhaag, om daar uit door zyn Hoogheid den Heer Erf-Stadhouder één voor den 6 January 1787 te worden geëligeert.

Hebben Hun Édele Groot Mog. omtrent het voorhanden zynde geval, op den voet der voorfz. Re. folutie van den 14 dezer, by deeze tot vervulling der voorfz, vacante Schepensplaats genomineert. Hendrik Adriaan Hofman, en Willem Pieter Cbrijtiaan Top.

L 5 En

Sluiten