Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APRIL. STAAT EN OORLOG. 1787. $3

tenue van U Edele Groot Mog., applicabel te zyn op het geval waarin in deze word geverfeert, waarin de gem affiniteit alleen plaats zoude hebben, tusfchen een Lid , welkers fesfie is permanent, en een ander, welker fesfie naar verloop van twee Jaar n ftaat te expireren , echter gemeend de bedenking, welke uit de voorfz. omftandigheden der letter van het gem. Articul is geboren, te moeten brengen ter kennis en deliberatie van U Edele Groot Mog., alvorens door denzelven Heer in Ons Collegie fesfie werde genomen, het welk Wy vervolgens de Eer hebben te doen by deze.

Daar meede, Edele Groot Mogende HeerenX

zullen Wy God Almagtig bidden, U Edele Groot Mogende te wilien houden in zyn Heilige Protectie. Gefchreeven in den Hage den 26 April 1787.

(Onder ftond,)

Uw Edele Groot Mogende Dienst» willige,

De Gecommitteerde Raaden J van de Staaten van Holland en Westvriesiand.

(Lager Rond)

Ter Ordonnantie van dezelve, (Was geteekent,)

a. j. royer.

D 3 LXXXV.

Sluiten