Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 met. ZAAK EN VAN

1787.

De Heer van Wasfenaar, Heere van Starrenburg , heeft zig met de voorfz. Refolutie geconformeert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Hoorn, Enkhuyzen, Edam en Jvledemblik hebben tegens het nemen van de voorfz. Refolutie geprotefteert, en gedeclareert: niet voor hunne rekening te willen hebben de gevolgen, welke daar uit zouden kunnen profluéren.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Brielle nebben zich met de voorfz. Aantekening van de Heeren van de Ridderfchap geconformeert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Dordrecht, Haarlem, Leyden, Amfter. dam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam , Schoonhoven, Alkmaar , Monnickendarn en Purmerende hebben tegen voorn. Protest en Aantekeningen zodanig ContraProtest en Contra-AantekeDing gereferveert als geöordeelt zal worden te behooren.

XCV. Mitfive van Burgemeesteren en Vroedfchappen der Stad Schiedam, om maintenue by de uitoefening eener Vrye Magiftaaatsbeftelling van Burgemeesteren , Schepenen en Vroedfchappen ; en om Prövifionèele voorziening. In dato 4 Mey 1787.

Ontvangen een Misfive van Burgemeesteren en Vroedfchappen der Stad Schiedam , gefchreven aldaar den 2 dezer, waarby, op fundament der geallegeerde en copielyk overgelegde Privilegiën,

Sluiten