Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. ?

En van den Heer Johannes Siberg, geëligeerd Gouverneur van Java , eenige fraaie ftukken Sumatraas Goud-Ertz.

Terwyl de Heer Voorzittende Directeur, volgens Zyne voorjaarige belofte , aan het Genootfchap vereerde een huis ftaande op de groot e Rivier binnen de Stad Batavia, met verfcheidene kasfen met Boeken, Naturalien en Rariteiten.

§. III.

Door alle deeze milde giften is het staat van Genootfchap in ftaat geraakt, zyne Bi-Jhee^ bliotheek en Naturalien Kabinet in ordehe: k te brengen: en hoopt daar van eerlangneteene gedrukte Catalogus uit te geeven.

Ondertusfchen zyn beiden alle Woensdagen voor een ieder, van 8. tot io. uuren, open, terwyl de Leden de noodige boeken, daar uit ter leen kunnen krygen onder eene behoorlyke Recepisfe.

* 4 S IV

Sluiten