Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no VOORBERICHT.

2. Hoe zoude men het best kunnen voorkomen ,■ dat de vaartuigen der kleene vorstjes, aan de over wal van JAVA woonende, hunne zee-roveryen {waar door zoo veele Javafche ingezetenen in faavernye vervallen , en van tyd tot tyd verscheidene Europeezen, op eene allerwreedfte wyze , worden afgemaakt") langs de kusten van Java niet meer zouden kunnen oefenen!

3. Foor den geeïien, die, op eene gevoeglytce wyze , het meerder gebruik van P^undvleesch onder den Inlander weet in te voeren, en dies gebruik hun fmaakelyk te maaken, zoo dat het zelve op de Pasfers gejlagt en verkocht wordt, ten einde daar door den verkoop van het Rundvleesch te bevorderen en de zoo hoog nodige Bufeh te befpaaren?

4. Extra-vraag, door het mede Dirigeerend Lid Mr. Willem van Hogen dorp voorgefteld, met belofte van een hondert gouden Ducaten; voor die de zelve best beantwoordt. Zie Programma Pag. 49. wordende deeze tyd , thans geprolongeerd tot Ultimo December 1781.

Sluiten