Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(34)

De Wel Edele Geftrenge Heeren

HENDRIK BRETON, Raad Ordinair van Nederlandsch Indien, en Prefident van V Collegie *van Heemraaden der Bataviafche Ommelanden.

Mr. IMAN WILLEM FALCK, Raad Ordinair van Nederlandsch Indien , mitsgaders . Gouverneur en Dire&eur van Ceilon.

JOH ANNE S VOS, Raad Ordinair van Nederlandsch Indien, Ontfanger Generaal.

Mr. THOMAS SCHIPPERS, Raad Ordinair van Nederlan dsch Indien , Prefident van den Achtbaaren Raad van Jufiitie.

JACOBUS JOHANNES CRAAN, Raad Extra ■ Ordinair van Nederlandsch Indien , Commisfaris Politicus , Buiten - Regent van dé Hospitaalen, Direcleur van de Amphian - Sociëteit en Commisfaris over de Bovenlanden.

ADRIAAN MOENS, Raad Extra-Ordinair van Nederlandsch Indien, Gouverneur en Direcleur van Mallabaar.

DAVID JOAN SMITH, Raad Extra-Ordinair van Nederlandsch Indien, Prefident van V Collegie van Weesmeesteren, mitsgaders Commisfaris van de Vertrekkingen der Soldyën.

Mr. JACOB CORNELIS MATTHEUS RADER MACHER, Raad Extra-Ordinair van Nederlandsch Indien , Prefident van de Collegien van Heeren Scheepenen, mitsgaders van Curatooren en Schoolarchen over Stads Schooien, Colonel der Bataviafche Burgerye, en Commisfaris over de Bovenlanden.

JA-

Sluiten