Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35)

JACOB PELTERS, Raad Extra - Ordinair van Nederlandsch Indien, Gouverneur en Direcleur van Banda.

HENDRIK van STOCKUM, Raad ExtraOrdinair van Nederlandsch Indien, Directeur van de Bank Courant en Bank van Lcenin*.

JAN HENDRIK POOCK, Raad Extra-Ordinair van Nederlandsch Indien, Commisfaris van V klein Zegel.

WILLEM JACOB van de GRAAF, Raad Extra-Ordinair van Nederlandsch Indien, en Direcleur van Souratte.

JOH ANNE S ROBBERT van derBURGH,

Raad Extra-Ordinair van Nederlandsch Indien , mitsgaders afgaand Gouverneur en Direcleur van Javas Noord Oostkus^ Mr. JOACHIM van PLETTENBERG, Raad Extra-Ordinair van Nederlandsch Indien, titulair , mitsgaders Gouverneur en Direcleur van Cabo de Goede Hoop.

VOORZITTEND DIRECTEUR.

De Wel Edele Geftrenge Heer Mr. JACOB CORNELIS MATTHEÜS RADERMACHER, Raad Extra-Ordinair van Nederlandsch Indien*

*** % tfï-

Sluiten