Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-KENNIS. 23

Historie van zyn Vaderland niet verder vervolgt, dan tot aan het tydperk zyner geboorte, of, nog voorzichtiger zynde, tot eene eeuwe voor de zyne, om dat men anders de ouders en voorouders mogt fchynen beledigd te hebben van zulke, die ons onaangenaamheden of vöordeelen kunnen toebrengen. Men moet een Thuanus zyn, om eene Hiftorie van zynen tyd, zoo uitvoerig, te fchryven, als de beroemde Franfche Autheur, met voorbyzien van alle gevaaren en haatelyke gevolgen, gedaan heeft. Kortom men moet een held zyn onder de Letterhelden, wil men eene goede Hedendaagfche Hiftorie befchryven, en dezelve, voor zynen dood, uitgeeven, om er eere by in te leggen, en zyn gefchryf van een wezentlyk nut te doen zyn: niet alleen voor zyne tydgenooten, en voor het nageflacht, maar ook voor zich zeiven en voor zyne eigene kinderen en nakomelingen.

Daar en boven is het byna onmoge* Men kan lyk, eene hedendaagfche Historie be-fezwaarhoorlyk toe te ftellen, zonder gewich-roestige en beflisfende byzonderheden over dendaasB 4 het

Sluiten