Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 BESCHRYVING VAN

kenden hoek, waar, ter rechter zyde, een rivier, die naar Mampouwa loopt, en ter linker zyde mede eene rivier , die in 't Klakkatte uitkomt , voorby i'troomen: zynde beide deze rivieren mede vol van groote klippen , welke dezelve , voor groote Jonkens , onbevaarbaar maaken. Aan den overkant van deze rivier ligt, op iederen hoek, een berg; zoo dat geene Mogendheid in de Wacreld in Haat is, hem hier uit te haaien. Ook bevinden zich , op 's Prinfen Battery , buiten eenige kleine metaalen Stukjes, twee agtponders yzeren Canons : zynde 't eene, met het Amfterdamsch Compagnies Wapen, en 't andere , met het Deenfche , voorzien. Doch hoe zy die boven op de berg hebben gekreegen, kunnen wy onmogelyk bcgrypen , van wegens , de aanmérkenswaardige lteiltc.

De Kleeding der Landakkers is even gelyk, met die der Ma-

ley-

Sluiten