Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Treurgezang. 159

„ Gïntsch op myn altaar; eer Europa 's koopman-

fchappen,

„ Myn' wetten durfden trappen, „ Met voeten, en de fchrik voor Christus Leer en Naam

,, Vzrfpreid werd door de Faam. ), In Chili, Peru en in andre waereldflreeken,

„ Is 'e, overal, gebleeken, 5, Dat al de roetigheid der Evangelie-leer

Veralfemt in 't verkeer. 1, Rampzalig Mexiko, wat broeidde vkruis u rampen,

,, Toen Spanje u aan kwam klampen: », Toen de Ongerechtigheid, uit priesters, tygers fchiep,

,, En u tot weerwraak riep. „ Het woedend By geloof der Inquifitie - beulen

„ Ligt nog in de asch te fmeulen; »» 'tGeen voormaals telkens, in een lichte laye vlam,

„ Vernielde fiam by ftam. „ Maar zou 't verdachten van de Christenleer iets baaten ,

n ,£ Geen Roome nog blyft haaten; »» Nu Ricci, Loyola en al wat maar Jefuyt

„ Mogt heeten, barst van JpytP „ Zou nu, in Paraguay, een' zachter' volksregeerin*,

n Door oorlogsoverheering , „ Haast worden ingevoerd: nu dat gelukkig land

„ Op nieuw wordt overmand? „ Ik kan , daar Mavors woelt, en daar Merkuur

wil rooven,

„ My luttel heils belooven, n Of zou de Batavier en 't fcheepryk Albion,

„ In 't land der Morgenron, „ Zoo immer Indoftan en China, voor haar' kielen,

„ Eens mogten nederknielen, „ Myn heilbanier, bekleed met eeuwigblank fatyn,

„ f¥el planten, dan in fchyn?

„ Zou

Sluiten