Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arak-bra'nderyen. 175

planting, de aandacht der Regeering.

Den Gouverneur Generaal Hendrik Brouwer en ' Raad en , ordineerden by placaat den 4. July 1634. (e) Dat voortaan geene ArakBranderyen, in ftraaten, maar alleen op burgwallen, of zulke plaatfen, alwaar men ftroomend water had, zouden mogen geplaast worden, ten einde niemand overlast door dezelve wierd. aangedaan, en de Arak-ftookers, hun zonder moeite konden voorzien, van het nodige water.

De welvaart der Chineëzen in dien tyd, door het oeffenen deezer konst, blykt uit een befluit der Hooge Regeering, den 1. Auguftus 1641, waar by den prys der Arak eerfte foorte van 50

tot

( e ) Dit placaat geeft een duidelyke fchets, der byxondere geleegendhejd deezer Hoofcplaats in zyn eerfte opkomst. Men ziet aldaar dat de Branderyen beneffens de meefte gebouwen van bamboes en atap waaren , dat men toen eerst was begonnen , met het graaven der grachten ophoogen der laage gronden, het planten van boomen enz, alles volgens de eigen uitdrukking aldaar gebeezïgt; zoo veel nogelyk ter verbetering der lacht, waar in ik meen een bewys te vinden, dat de invloed der lucht voor vreemdelingen, toen leeds, niet Yuprdeelig was.

Sluiten