Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274 VERVOLG EENER JAVAANSCHE HISTORIE,

ringc meeft bemoeid had, beklom den rykszetel na zyns Vaders dood, en hield zyn hof te Koeripang: zynde hy genaamd Rijji Gattajoe. (13)

Dees RiJJi Gattajoe gewan mede vyf kinderen: zynde het eerfte eene Dochter, genaamd Rara Soetjan; het tweede een Zoon genaamd Limboe Amilohoer, en Koning van Djlngala: het derde Limboe Petting Koning van Daha: het vierde Limboe Pangarau, Radja van Giggilang. Het vyfde was een Dochter , genaamd Prigewangfa, en zy trouwde met eenen Limboe Atmidjaja. En toen werdt het land Java door drie Koningen geregeerd.

Limboe Amïiohoer gewan eenen Zoon,

ge-

(13) My dunkt, dat deze Hiftorie ziet op de keuze der kinderen en hunne overhellende geneigdheid , welke men , in de opvoedinge en in de bepalinge van hun toekomend beftaan , volgen moet. Ondertuslchen leert de jongfte zoon Riffi Gattajoe, welke voorrechten een kind, en vooral een Prins geniet, als hy zich op de nuttigde en beste kundigheden en beoeffeningen , van kindsbeen af, wil toeleggen. Want de vier overige Prinfen werden en bleeven cynsbaar aan hunne jongften broeder.

Sluiten