Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE KUST CO ROM AND EL. 309

ren, den Heidenen mondelyk voor te dragen, maar begon ook, toen hy in het Tamuls genoegfaam was bedreeven, in het Jaar 1708. aan de Overzetting van het Nieuwe Testament, en bragt deezen arbeid in het Jaar 1711. vooripoedig ten einde.

Toen men hier van te Holle tyding kreeg; wierdt 'er een Drukpers en de nodige gereedfchappen overgezonden, om deeze Vertaaling aftedrukken. Ook zond men een diergelyk gefchenk uit Engeland, het welk nochtans beneffens 1. Scheepen, door de Franfen wierdt genomen.

De eerfte vyf Ledemaaten der nieuwe Gemeente, die na behoorlyk onderwys, den 5. May 1707. gedoopt wierden, waren Slaven, fchaamende zy zig, naar het voorbeeld van den Zaligmaker, dit gering beginfel niet. Met het einde van dit Jaar was het getal der nieuwbekeerden , reeds tot 35. aangewasfchen en terwyl ik dit fchryf, zyn er meer dan 15000. Zielen, die het blinde Heidendom verlaaten hebben.

V 3 Pro-

Sluiten