Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gamber. 379

flechts vier Katjes, van deeze foort; door dien de volle kragt niet uit de bladen gekookt is: voor het overige wordt dezelve in het kooken, als de andere foort, behandeld, dog gefneeden zynde, wordt ze, nog nat zynde , aan gefpleten Bamboesjes geftookcn, en zo hangende gedroogt: daar de minder of bruiner foorten, in de Zon, op een Raam, ook van gefpleeten Bamboezen gemaakt, of gevlogten, gedroogd worden.

Deeze drooging gefchied zynde , wort de Gamber , in zakken gedaan, en boven, in de Loots neergelegd, om door de naar boven flaande hitte van het nog in zig hebbende nat gezuiverd , en volkomen opgedroogd te worden. Want het minfte nat, dat er in blyft, doet de Gamber fchimmelen , en bederven.

Om dit voor te komen , wordt de Gamber van den Planter dikwyls, op matten van Rotting, of van Bamboefen gevlogten, in de Zon uitgefpreid.

Indien het, in den tyd der kooking fterk regend, is de Planter genoodzaakt, de Gamber, m de Loots, boven de rook, of hitte des Ovens te ' droo-

Sluiten