Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 Bericht omtrent het Katoen-

Katoen te planten, en die , volgens de Europeaanfe manier te bereiden en te Spinnen, dan zoude hier door in allen opzicht, veel voordeel en gemak, worden te weeg gebragt. Eene zodanige verandering is ook volftrekt nodig, zullen de Weveryen alhier in eenen beteren ftaat gebragt, en yveriger voortgezet worden, zo als terftont zal blyken.

Het gaaren, door eene Javaanfe weefster, tot de fcheering of ketting van eenig Lywaat gefchikt, wordt drie dagen en nachten in fchoon water gelept en vervolgens getrokken door ftvffeï van ryst-meel gemaakt, ten einde 'er Merkte en vastigheid aan te geeven • dan wordt dit getrokken over een vierkant raam ruim zes voeten lang en drie breed, zoo dat telkens twee draaden, tusfehen ieder tand van het blad doorloopen, terwyl de Kam, die zeer klein, en naaulyks vier vingeren breed is, onder het fcheeren, door een geftadipommeflaan van het gaaren , gevormt wordt. Zy kunnen niet wel meer dan 8 ol io ellen teffens fcheeren, om dat het raam niet grooter vallen kan, en

hier

Sluiten