Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 Historische Opheldering

VI.1 David heeft zyne overwinningen niet alleen uitgebreid naar het Zuiden van Canadn; maar ook ten Noorden , naar Syrië, en ten Oosten naar het Land van verfcheidene Volken tot aan den Phrat of (p) Euphraat. Wie zal bepaalen, hoe veele fchatten Hy by die Oosterfche Koningen gevonden' hcbbe ? Daar men weet, dat het by de Oosterfche Vorften reeds oudtyds de gewoonte was , dezelven ; op te ftapelen , gelyk nog gefchiedt by die van Perfië, Indojlan, China en Japan, is het zoo onwaarfchynlyk, dat alle deeze by één verzamelde rykdommen door David veroverd zyn ? hoe veele voorbeelden heeft men van diergelyke veroveringen niet in de ongewyde gefchiedenisfen ? Men leeze flechts de Hiftorie der Krygstochten van Alexander den Grooten , en men zal 'er van overtuigd zyn.

VII. Zal iemand durven vastftellen, dat 'er in alle deeze overwonnene Landen geene ryké Göudmynen zyn ge-

• weest,

(/O 2. Ssm. VIII- 6-i8." XII. Qtf-30.

Sluiten