Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jGryze Otter. 459

Dikte van de ftaart digt by Voet. Duim.

't Lighaam. — 2'.

Breedte der zooien van de

achterpooten. - - - — 2. Langte der zooien van de

achterpooten. - - — 3.

Breedte der zooien van de

voorpooten. - - — i\. Langte der zooien van de

voorpooten. - - - — 2. Men vindt by brisson twee zoorten van Otters, daar van de eene caftanien bruin is, en de andere zwart met eene geele vlak onder de keel. De eerfte zoort noemt hy Hechts Loutris of Otter, gcevende aan de ander den bynaam van Brafilienfis, de Brafilifche. De kenmerken die deeze twee zoorten onderfcheiden, beftaan in derzelver vcrfcheidentlyke coleur, en volgens dezelve zoude onze gryze Otter tot geene van beiden behooren, maar vermits het zeker is, dat 'er van de tweede zoort, die een zo gewichtige tak van negotie voor Kamfchatka en verfcheidene andere Ruslifche Provintien uitlevert, ook witte en bruine gevonden worden, zoo kan de coleur geen onderfcheidend kenmerk geeven.

De

Sluiten