Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Korte Aanteeü over, enz.

zyn, hebben gegeeten, in volkomene gezondheid fchielyk herfteld zyn.

Maar het getal van de zulken was gering, daarom is het, dat men 'er zoo veelen ziet, die fnkkelende en ziekelyk blyven: gelyk ik ook aan my zeiven bevinde.

Zie daar dan eene korte aantekeninge, wegens eene zeer bekende ziekte, welke echter, by geheugen van menfchen, alhier, binnen Batavia, nimmer zoo fterk, als eene Epidemique ziekte, heeft gewoed, en die daarom, den inwoonderen , tot een wonder verftrekt heeft.

Offchoon nu wel deeze ziekte van een goedaartigen aart is, is het echter van de uiterfte noodzakelykheid, dat men van dezelve, ten allen tyde, enbygevolg, ook nu, eene naauwkeurige aanteekening houde; om, ware het mogelyk door kundige waarneemers, te ontdekken, de afgelegene oorzaaken van zulke eene ziekte , hoedanige ontdekkingen altyd ftrekken zullen tot nut van het menfehdom.

Batavia, dm ig. Juny 1779.

F L U-

Sluiten