Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5>8 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

En wat is ook de vreede niet een zonderling Voorrecht ? wie kan alle deszelfs heuchelyke voordeelen , naar het leven, afmaaien? hoe kan 'er grooter geluk, voor een volk, worden fcedagt ? dan, den God der vaaderen, naar zynen wil, te moogen dienen ; nuttige konften, en weetenfchappen, aan te moogen kweeken; de vrugtbaare akkers, en velden, ongeftoord te moogen bebouwen; het vette der aarde te moogen genieten; andere volken, van zynen ïuimen overvloed, te moogen voorzien; hunne fchatten, en gewenschte goederen, daar voor, te moogen inzaamelen; en hier in, noch door geweld, van buiten, noch door beroeringe, vanbinnen, te worden verhinderd , geftoord, of verontrust?

Want de vreede is die gelukkige gefteltenis van zaaken, en tyden, waarin men dit alles mag genieten.

$• 85-

Is dit nu zoo, wie ziet dan niet , dat een Volk, hetwelk zich, in deeze heuchelyke omftandigheden, bevindt; waarlyk gelukkig is; zoo dat men den vreede, de'vryheid , en de veiligheid, met het grootfte recht, onder de gelukzaligheden van een volk , geduurende dit leven, tellen mag?

En, op deeze wyze, begrypt ook Gods Geest de zaak; gelyk, uit de gewyde Schriften, aanr eenen ieder bekend is. Dit wordt ons duidelyk geleerd, Deut.28. vs. 1 tot 68. Plet wordt" ons, ten klaarden, aangeweezen , Psalm 8r. vs. 15. Het wordt ons, op het levendigfte,

ver-

Sluiten