Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3l6 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

is; jaa, dat meer is, die ook opgewekt is; die ook ter rechtehand Gods zit; en die ook | voor ons bidt l Roni. 8. vs. 33 en 34.

Daar gebeure dan, op deeze waareld, wat j 'er wil; daar is niets, dat zoo eene ziel merke- j lyk kan ontroeren. Want de goddelooze mag heenen gedreeven worden > in zyn kwaad; maar de rechtvaardige betrouwt,. zelfs in den dood! en houdt zich ten vollen verzekerd, dat •sniets hem fcheiden zal van de liefde Gods , die in Christus is.

En dit wordt ons, Psalm 112. vs. 4. Spreuk. 14. vs. 32. Rom. 8. vs. 38 en 39. en op andere plaatfen, allerduidlykst geleerd.

■• ■ ' , hs\

§. 100.

Dit voorrecht nu biedt de Christelyke Openbaaring aan byzondere menfchen aan! terwylze niet alleen , de groote oorzaaken van alle inwendige onrust , en onlust, zoekt weg te neemen; maar ook zulke gronden in het gemoed te leggen, waar door de inwendige vreede, rust, en kalmte, onfeilbaar bevorderd worden.

Belangende het eerfte ftuk; ik meene, dè: groote oorzaaken van alle inwendige onlust,, enonruste!.

Welke zyn, bidde ik u, de waare, de weezenlyke, en voornaamfte, oorzaaken van alle: inwendige onrust, moeite , en verdriet'? gee- • ne andere voorwaar, dan, de heerfchappie; der driften; en een zich zeiven, aan duizendl euveldadenfchuldig kennend geweeten.

Want-t-

Sluiten