Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 16$

ke bewooners, gefchikt naar den aart van die verbaazende lichaamen, of dwaalfterren.

Om nu niet te fpreeken van duizenden van vaste Sterren, die, niet alleen, zoo veele Zonnen zyn; maar ook, gelyk onze Zon, door eene menigte van klooten, aan de onze gelyk, omringd worden; en dus even bewoonbaar zyn, als de aarde, waar op wy geplaatst zyn. Want, gelyk men, aan dit laatfte, niet voegzaam kan twyffelen; zoo kan men ook niet wel twyffelen , of deeze ongemetene lichaamen moeten, tot zeer gewigtige einden, gefchaapen zijn. i .':

En wie weet ? of niet een verbaazend aantal van andere weezens , welke wij nu wel niet kennen, noch kennen konnen, maar dan zuli len leer en kennen; . gevonden zullen worden in .het huis onzes Vaders,, waar in veele wooningen zijn! mij dunkt, dat hier in niets ongerijmds, noch berispelijks, fteekt.

En eindelijk behoort hier ook toe de befteudigheid , of duurzaamheid van dit geluk; als zullende eeuwig zijn. ■ _

En dit laatfte is eene omftandigheid van zo» veel gewicht; dat al het hemelsch vermaak, zonder deeze , vrugteloos zou zijn. Geweldig zou toch deeze vreugde worden geftoord; 'had meute dugten, datze ooit zou eindigen, en wij wederom zoo gebrekkig worden, al« weleer, op deeze waareld. Want, hoe grooter het geluk; hoe grooter het gemis zou zijn! indien men 'er eens van beroofd wierd.

Was het hemelsch leven van die zelve natuur , als het aardfche; het was goed, en oorL 3 baar,

Sluiten