Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i66 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

lyke, en uitwendige plegtigheden, of Ceremoniën, af te fchetfen , en voor ogen te Stellen.

Dit is, van den geheelen Mofaïfchen Godsdienst , in het gemeen ; en van alle deszelfs deelen, in het byzonder , bekend. Alle de Offerhanden, alle de wasfchingen, alle de reinigingen, alle de bloedplengingen, de tempel , en tempeldienst, de geheiligde perfoonen, de heilige gereedfchappen, jaa alles, wat 'er behoorde tot den Levitifchen Godsdienst, waren fchaduwen van toekoomende dingen, die alle eene hoogerebeduidenis hadden; gelyk aan eenen ieder, die geen vreemdeling in de gewyde fchriften is, ten vollen bekend is.

De Jooden zelve waren , over het algemeen in de kennisfe van deeze dingen, niet zeer bedreeven; maar bleeven, voor het grootffce gedeelte, alleen aan deeze bloote uitwendigheden hangen. De meefte berusteden in dit gedaane werk; en ftonden in een begrip: Dat alle deeze plegtigheden eeuwig zouden duuren; fchoonze alleen voor eenen tyd, en aan Israël, naar hët vleesch, tot op de komfte van den Mesfias , waren yoorgefchreeven. En dit kon ook niet wel anders zynj indien men op alles , wat hiertoe behoort, naauwkeurig acht geeft.

Want, om niet te zeggen: Dat de menfchen, in het gemeen, en de Jooden, in het byzonder , ten allen tyde , aan het zinnelyke , en zienelyke, bleeven hangen ; wie weet niet? dat de gewyde Priefterfchaar , wier lippen de wetenfchap moeiten bewaaren, van tyd, tot tyd, zoo zeer verbasterde; dat de Sleutel der

ken-

Sluiten