Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7° )

Montpellier, efl de waarde Biffchop van Se* hez betuigen, dat_ men door het middel van het Formulier, niet een eenig Me.nfch gevonden heeft, na eenen twift van 80. jaaren (nu meer dan hondert en dertig) die aan een eenig gedoemd Leerftuk zoude pligtig geweeft zyn. (*) Myn Hr. zelf, gelyk wy gezien hebben , Wilt geloven, dat wy de kwaade Leere , in de V .Stellingen begrepen, verwerpen : daar is dan geen vreeze voor verleidinge.

Men vreesde dan, en nietzonder grond, voor de göede leere, indien men de V. Stellingen zonder deri zin te bepdalen zoude doemen, ziod als ook gefchied is: en dit men dus voet aan de Jefuiten zoude geven, om hunné Pelagi aanfche dwaalingen meer en meer de Overhand te doen krygen, zoo als het ook gebeurd is Daar was men voor bevreeft, en met reden.

Onze vriend gaat voort met vraagen: flioeji men hen niet verdagt houden, dat zy de dwaalingen, die in die Stellingen vervat waren, Wilden vwrjlaan, dewyl zy 'er zoo Jlerk voor Jlreden ? Die vraag^ is dubbelzinnig en bedrieglyk. Waar ftreden zy voor? Voor de Stellingen, of voor de dwaalingen? Voor geen van beiden. Zy ftreden voor de Stellingen op haar zelve niet, maar voor de bepaalinge van den zin derzelve. Nog minder ftreden zy voor de dwaalingen, int de V. Stellingen begrepen: daar heeft nooit iemand onder de Catholyken voor geftredefi. Hoe zouden zy daar voor ftryden, daar zy

den

(*) Irt lmrine Atfe van Apel. 171;. pag. 4*

Sluiten