Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H7 )

voor den Catholyken Godsdienft in het algemeen , en voor deszelfs byzondere Lidmaaten! Ik hoeve die niet op te tellen, de Hr. J. C. zal ze wel weeten, of ten minfte giffen, bod g_ve dat wy zulke gelukkige tydfcn mogten beleeven ! Dog wy moeten ons onder tutfchen van alle verdagtheid zuiveren ten aanzien van de Hr. J. C, en daarom gaan wy verder zien wat hy nog zegt in zyn gefchrift.

Myn Hr. fchynt my in onze gedagten te hulp te komen, als hy zegt bladz. 34- Ja ik zegge nog meer: het kan gebeuren, na verloop van tyd, en wanneer alle gevaar van dwaaling voorbyis, dat Janfenius , en zyn Boek, zo 'er oit redenen zullen wezen, om het te kunnen doen, van dien kwaden zin (van welken kwaaden zin?) zal kunnen vrypleiten, zonder de minste agterdogt te geven van dwaalleer. Is dat niet infchikkelykzyn? Elders, volgens hem, zoo de Stellingen niet bewoordelyk in Janfenius Boek zyn, de verborgen kwaade en Ketterfche zin dier Stellingen ftaan 'er egter in: zoo dat als men dat groot Boek in eenen distilleerketel deed, de V. Stellingen 'er uit zouden komen (*) En evenwel zou men na verloop van tyd Janlenius -en zyn Eoek van dien kwaaden zin (die niet de zin van Calvin of enig ander w) kunnen vrypleiten, zonder de minste acteRdogt te geven van dwaalleer. Dat gaat wel! En waarom nu ook niet ? Als men het -de eene tyd kan vrypleiten zonder gevaar, ja

zon-

jfj Wy hebben elders gezien wat een Formulier 'er uit zyn Schrift zou komen, als men het in eene diftilleerketel itak. Zie ons I. Hoofdftuk.

H 3

Sluiten