Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 133 )

van Chrijlus zelve te loochenen: van den Hr. J. C. kan men dan zeggen: vexat columbas, dat veniam Corvis: hy onderdrukt de onnozelen, en ftelt de pligtigen op vrye voeten.

Wy zouden dat taftbaar kunnen bewyzen, maar de kortheid betragtende, vergenoege my hier voor het tegenwoordig, met den H. J. C. te verzenden naar de beredeneerde vonniffen der twee Hooge Schooien van Leuven en Douay tegen de Jefuiten Leffius en Hamelius , naar de Hifioria Congregationum de Auxilüs, naar de Schriften van den Cardinaal de iVom, van Cowcinna, enz. Laaten wy nu overgaan tot zynen II. Brief.

13

BE-

Sluiten