Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 156 )

„ heid, zoo hy kennis heeft van de ftukken * er foebehoren. De vier Biffchoppen " „fff *nUnue onde«ekeninge gedaan be„ neffens alle hunne Paftoors in volle Syno" ff : .vo?r de ondertekening ftaat eene ver" ™nS.lndne Pinten, i. De doeming der » V. Stellingen. 2. D?t onder die doemingfniet „ begrepen word de Leere der daadwerkende „ Lrratie en der genadige Verkiezinge. 3. Dat „ wegens het feit van Janfenius, enkelyk ver„ eflcht word een eerbiedige ftüzwygendheid. „ Wat is er wereldkundiger dan onderteke„ mngen van heele Synoden ? jaa van Syno„ den, welker heele inhoud en verklaaring „ meermaals gedrukt zyn, en nog onlangs in „ het (*) leven van den Hr. Pavillon Biffchop „ van Alet, die aan het hoofd van d-vier „ was en die kort daar na van 30. Franfche „ Biflchoppen m hunne goedkeuringe van „ zyn Ritueel genoemd is, de Vader en het „ voorbeeld der Biffchoppen (f)? Wat kan'er „ zekerder zyn dan zoo eene ondertekening, „ die van veele andere diergelyke, van Leer„ aaren, Paftoors, Klooftermaagden gevolgd » {ƒ» f1 de« vrede aan heel Vrankryk bezorgd „ heeft? Ook is 'er niemand in die tyden ge„ weeft die het heeft openbaarlyk tegenfpro„ ken, en men zal ons nu zoo taftelyke valfch„ heid geruftelyk voorftellen, dat die vier ver„ maarde Biffchoppen het Formulier zuiverlyk

en

G2 VeJe M- Pavill°«- Tom. 2. Chap. 18.

l ee" Bifla">PWgt de Hr. J. C. door eenö verroeieiyke argwaan verdagt van onregtzinnigheid te maheeft. " verdagtheid hem in de harfens gepikt

Sluiten