Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 231 )

TWEEDE DEEL

OVER DE

BULLE UNIGENITUS.

Oorzaaken van die Bulle.

I WA hebben ons langer als het nodig \ W was «ver het Formulier bezig ge- ■ houden. De menigvuldige verkeerde voor-: gevingen en redeneeringen van den tir. y v*. fyn 'er de oorzaak van geweeft. Dog wegens de Bulle Unigemtus zoeken wy het korc te maaken • i°. om dat men daar over zoo veel gefchreven heeft, dat de Boeken over de Bulle eene groote Bibliotheek zouden uitmaken. Ju om dat die Bulle genoegzaam reeds vernietigd is en nergens van iemand meer afgevergd word, dan alleen maar van de Heeren Nuntiufche Zendelingen hier te lande zonder dat geheel het overige der Kerke in alle Geweften Ier Wereld zig met dat fataal Decreet meer bemoeie, dan of het noit yerfchenen was, ten zv in eenige Bisdommen in Vrankryk, en dat nog in het heimelyk, en als ter fluik, want de Koning Lodewyk XV. heeft verboden om er van te fpreken. 3°- Om dat wy de gewaande p 4 ver'

Nog iets *ejens de gewaandevirdagt. heid vooraf.

Sluiten