Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 385 )

gens onze mening niet al lang moeten verdwenen zyn ? Blykt het niet, vraagd hy al wederom, volkomen uit het getuigenis zyner Naza* ten , welke zyne mening geweeft is ? Oojt al niet;, zy zeggen wel dat zyne Bulle de twee gemelde Leerftukken niet doemd, maar zy fpreken geen enkel woord wat zyne mening geweeft is: zy ontkenn'en iets, maar zy bekennen niets. Hy gaat voord: wel aan, het blyke nog. niet genoeg. Maar wat dan, zoo hy ook eene openbaare verklaaring des wegens heeft uitgegeven ? Als hy eene openbaare verklaaringe heeft uitgegeven , wat doolingen hy in zyne Bulle doemd, dan zoude die verklaaring van belang zyn maar dat heeft hy niet gedaan : hy heeft alleen maar -gezegt , dat hy gemelde Wee Leerftukken niet heeft willen doemen; die verklaaring betekend dan niets anders, dan het gene wy vertoond hebben; en Myn Hr. kan die duiftere Verklaaringe maar in zynen zak fteken. Het zelve antwoord op zyne volgende vraage: wat dan, zo, hy zulk een voorgeven een kwaadaardige lastering noemt ? Dat zyne Bulle nog deZelve blyft, zonder dat wy weten wat hy dan heeft willen doemen* Maar-wy, welke niemand kan overtuigen van oit iets geleerd te hebben tegenftrydig aan onze Geloofsbelydeniffen , mógen met meer regt zeggen, dat het eënekwaadaardige lastering 19 , dat men ons hogvati kwaade leere befchuldige of verdagt boude. Hy vraagd 'er nog al boven op: zou men dah nog' kunnen beweren, dat zyne mening anders geweeft isi of dat die Bulle tog indien zin moet uitgeiegt worden! Is Myn Hr. zoo dwaas, dat hy vraagd na zaaken die openbaar zyn, die hy zelf ert geheel de wereld weet dat gebeur'd zyfi? 'NieE-të* 6 Bb g*8»

Sluiten